Bedrijfsgroepering Zandgroeven vzw

De vzw Bedrijfsgroepering Zandgroeven werd opgericht in 1937 en vertegenwoordigt exploitanten van zandgroeves uit Limburg, Antwerpen en Walloniƫ. Momenteel telt de vereniging 14 leden.

Het ontgonnen zand is bestemd voor bouwkundige toepassingen, zoals metsel- of bouwzand en voor industriƫle toepassingen zoals kwartszand dat de grondstof vormt voor glas en allerlei toepassingen in de chemie, gieterijsector, ...

De Bedrijfsgroepering Zandgroeven heeft als voornaamste taak de belangen van de aangesloten ondernemingen te verdedigen op het vlak van leefmilieu, ruimtelijke ordening, veiligheid en gezondheid op het werk, ...