Beroepsvereniging van Vlaamse Ontginners (BEVON vzw)

BEVON verenigt alle Vlaamse Ontginners; zowel de klei-, de leem-, de zandontginners als ontginners die actief zijn binnen het Belgisch continentaal plat.

De vereniging heeft tot doel: de behartiging en de verdediging van alle gemeenschappelijke belangen van de leden, in de breedste zin, tegenover gelijk wie en tegenover gelijk welke instantie van gelijk welke aard deze ook moge wezen, dus ondermeer van private als van publiekrechtelijke aard, zowel nationaal als internationaal; dit in het bijzonder de beroepsbelangen van de Vlaamse ontginners. Geografisch betreft het de ontginners die in Vlaanderen of op het Belgisch continentaal plat hun ontginning hebben.

De vereniging telt momenteel een twintigtal leden.

Raad van Bestuur

  • De heer Dominique De Maere (bvba Zandgroeve De Maere) – voorzitter;
  • De heer Baudewijn Vancoillie (nv OB&D) – ondervoorzitter;
  • De heer Geert Gaby (nv ODM) – penningmeester;
  • Mevrouw Anita Ory (nv Wienerberger);
  • De heer Johan Verhelst (nv Top-Mix);
  • De heer Raf Verhofsté (nv Meganck-Collewaert).
  • De heer Dries Vuylsteke (bvba Wegenbouw Ivan Vuylsteke).
  • De heer John Mestdagh - secretaris (bvba MEDO).

Adres
Kortemarkstraat 70, 8820 Torhout
Telefoon 0495 211 115
Fax 051 58 18 54
RPR Oostende 0823 122 895
Bankrekening BELFIUS BANK 068-8901902-45