Beroepsvereniging van Vlaamse Ontginners (BEVON vzw)

BEVON verenigt alle Vlaamse Ontginners; zowel de klei-, de leem-, de zandontginners als ontginners die actief zijn binnen het Belgisch continentaal plat.

De vereniging heeft tot doel: de behartiging en de verdediging van alle gemeenschappelijke belangen van de leden, in de breedste zin, tegenover gelijk wie en tegenover gelijk welke instantie van gelijk welke aard deze ook moge wezen, dus ondermeer van private als van publiekrechtelijke aard, zowel nationaal als internationaal; dit in het bijzonder de beroepsbelangen van de Vlaamse ontginners. Geografisch betreft het de ontginners die in Vlaanderen of op het Belgisch continentaal plat hun ontginning hebben.

De vereniging telt momenteel een twintigtal leden.

Raad van Bestuur

  • De heer Ivan Vuylsteke (bv Wegenbouw Ivan Vuylsteke) – voorzitter;
  • Mevrouw Anita Ory (nv Wienerberger) – ondervoorzitter;
  • De heer Ruben Dekeyzer (nv ODM) – penningmeester;
  • De heer Johan Verhelst (nv Top-Mix);
  • De heer Raf Verhofsté (nv Meganck-Collewaert);
  • De heer Ignace Degezelle (bv DOP Meulebeke);
  • Mevrouw Sabine Roegiers - secretaris.

Adres
Lindenlaan 9, 9940 Evergem
Telefoon 0479 98 03 72
RPR Oostende 0823 122 895
Bankrekening BELFIUS BANK 068-8901902-45