Downloads

Algemene informatie

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond en Natuurlijke Rijkdommen

Wetstraat 34-36
1040 Brussel
Telefoon 02-553 21 87
Fax 02-553 21 85
Afdelingshoofd Marnix DE VRIEZE
E-mail ondergrond@vlaanderen.be
Internet www.vlaanderen.be/natuurlijkerijkdommen

Downloads

Documenten van de info-namiddag op 19 oktober 2018

Memorandum 2019

Volgt zo spoedig mogelijk.